Illustratie van een docent die hele breede schouders/armen heeft, op zijn armen draagt hij verschillende kinderen, zijn armen worden ondersteund door steunen op wieltjes.

Sterke basis

Ambitie

Om meer kinderen mee te laten doen op de basisschool versterken wij het niveau en de kwaliteit van de basisondersteuning. Dat doen teams in de school én in hun dorpskern. Daar zoeken scholen elkaar op om zoveel mogelijk kinderen in hun eigen dorp te bieden wat zij nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die veel verzuimen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, versterken we onze ondersteuning. Ook voor kinderen die nu vrijgesteld zijn van leerplicht, maken we een passend onderwijsaanbod: ieder kind heeft leerrecht!

Door goede samenwerking met kinder- en peuteropvang bieden we het jonge kind dat iets extra’s nodig heeft, een goede start op school. We zorgen dat kinderen zich gehoord en ouders zich gesteund voelen.

Verhalen uit de praktijk

“Leren van gedrag vraagt in elk geval om een sterke pedagogische basis”

Januari 2024 “Leren van gedrag vraagt in elk geval om een sterke pedagogische basis” Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink…

Zonder ‘ontwikkelingsstop’ van opvang naar basisschool

Oktober 2023 Samen sterk in Katwijk voor een doorgaande lijn peuters-kleuters Zonder ‘ontwikkelingsstop’ van opvang naar basisschool Alle drie hebben ze een “extra warm hart” voor het jonge kind. Dus zetten zij zich binnen gemeente Katwijk vol enthousiasme in voor een ononderbroken ontwikkeling van peuters en kleuters. Pedagogisch coach en assistent manager Rianne van der…

Wat willen we bereiken?

We versterken de basisondersteuning

 • We houden elkaar scherp en toetsen minimaal eens in de 4 jaar de kwaliteit van de basisondersteuning
 • We kiezen elke 2 jaar een speerpunt voor doorontwikkeling van de basisondersteuning
 • We bouwen verder aan het aanbod voor meer begaafde leerlingen
 • We leren van elkaar en van good practice
 • Door het gebruik maken van elkaars expertise in de dorpskern creëren we een nog sterkere basis, scholen bouwen samen aan de expertiseschil per kern
 • Onze deelnamepercentages in het gespecialiseerd onderwijs zijn conform of onder het landelijk gemiddelde

 

Onderwijsondersteuning versterkt de basis

 • Onderwijsondersteuning ontwikkelen we i.v.m. nieuwe vragen vanuit inclusief onderwijs, onderwijsondersteuning richt zich niet alleen op casuïstiek, maar ook op schoolontwikkeling

Een goede, inclusieve start voor het jonge kind

 • We versterken de relatie met voorschoolse voorzieningen
 • Jonge kinderen binnen ons samenwerkings-verband met bijzondere onderwijs- en/of begeleidingsbehoeften maken een ononderbroken ontwikkeling door in een thuisnabije en inclusieve setting

 

Risicoleerlingen

 • Aanscherping aanpak risicoleerlingen en thuiszitters

 

Ouders en kinderen

 • Ouders voelen zich ondersteund, kinderen voelen zich gehoord

 

Leerrecht

 • We verankeren leerrecht in onze basis

Download

Terug naar het overzicht