Illustratie van drie personen, ze zijn druk aan het werk om met verschillende stukken een diamant in elkaar aan het puzzelen zijn. èèn van de personen bekijkt zichtzelf in en stuk van de diamant.

Werken aan kwaliteit

Ambitie

Samen werken aan onze doelen, samen steeds beter willen worden, aanspreekbaar zijn op onze bijdragen en leren van elkaar: dat zijn voor ons belangrijke pijlers voor werken aan kwaliteit. We werken in en aan een samenwerkingscultuur waarin we open zijn naar elkaar, eigenaarschap nemen, elkaar vertrouwen en professioneel aanspreekbaar zijn.

Op weg naar inclusief onderwijs vernieuwen wij ons kwaliteitsbeleid en versterken de cyclus van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen. We houden elkaar scherp op de kwaliteit van de basisondersteuning met collegiale consultatie en voeren ‘het goede gesprek’ om samen te reflecteren op ons werk en of dat daadwerkelijk ten goede komt aan kinderen in onze regio.

Verhalen uit de praktijk

“Samen verantwoordelijk voor kwaliteit”

Oktober 2023 “Samen verantwoordelijk voor kwaliteit” Doen we de goede dingen, doen we die dingen goed, hoe weten we dat en wat vinden anderen daarvan? Directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Marieke Jas: “Uiteindelijk gaat het er vooral om dat we samen het goede gesprek blijven voeren over hoe ons werk steeds een beetje beter kan.” Marieke…

Wat willen we bereiken?

Governance en verantwoording

 • We verstevigen en professionaliseren werkenderweg onze nieuwe governancestructuur
 • Continue dialoog op diverse niveaus
  • RvT-directeur-bestuurder
  • Directeur-bestuurder – Samenwerkingsraad
  • Directeur-bestuurder – elk aangesloten bestuur
  • Scholen in de kernen

Kwaliteitsbeleid

 • Herijking van het kwaliteitsbeleid van het swv i.v.m. de opdracht rondom inclusief onderwijs
 • Versterken pdca-cyclus
 • Collegiale consultatie en tevredenheids-onderzoek voegen we toe aan ons instrumentarium

Download

Terug naar het overzicht