Illustratie van twee personen die in een 'boot' zitten, èèn kijkt door een verrekijker vooruit, de ander is aan het roeien, een derde persoon vormt de 'boot'.

Samenwerken met de regio

Ambitie

We werken goed samen met onze netwerkpartners in de regio. Toch valt er nog veel te doen op weg naar inclusief onderwijs. Met gemeenten en andere netwerkpartners ontwikkelen we een gezamenlijke visie en aanpak. Daarin maken we duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wat in onze regio nodig is voor inclusief onderwijs.

Zo zijn wij blij met inzet van jeugdhulp in het gespecialiseerd onderwijs en willen dat ook in het basisonderwijs. Ook willen we toe naar jeugdhulp voor groepen kinderen: een collectief aanbod in plaats van individueel aanbod. Zo zijn er meer voorwaarden voor inclusief onderwijs waarover we afspraken willen maken. Van leerlingenvervoer tot brede scholen en integrale kindcentra en van ‘inclusieve’ schoolgebouwen, tot kinderopvang die zich samen met ons ontwikkelt.

Verhalen uit de praktijk

IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt

Oktober 2023 IKC Katwijk: samen sterk voor kinderen, ouders en buurt In Integraal Kindcentrum (IKC) Katwijk vind je vanaf begin 2024 kinderopvang, regulier en gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en sportvoorzieningen onder één dak. Samen sterk voor kinderen en hun ouders in Katwijk! Janneke, Loes, Stephanie, Femke, Samantha, Marjolijn Natuurlijk: de IKC-partners verheugen zich op de fijne…

Wat willen we bereiken?

Regionale visie

 • Regionale visie op wat nodig is voor inclusief onderwijs en wie daarin welke verantwoordelijkheid neemt. Onderdelen daarbinnen zijn:
 • Input voor programma van wensen/eisen scholenbouw en brede schoolontwikkelingBeschikbaarheid van jeugdhulp in
  de reguliere scholen
 • Effectieve inzet jeugdhulp: collectief aanbod ter vervanging van individuele aanpak en om toegankelijkheid te borgen van schaarse expertise
 • Stimuleren van IKC-ontwikkeling (zorg, onderwijs en specialistische ondersteuning gebundeld) in elke gemeente
 • Leerlingvervoer
 • Versterken van het bereik van voorschoolse educatie
 • Inclusieve kinderopvang en BSO
 • Maatschappelijk engagement en gezamenlijke communicatie

Scholing nieuwe leerkrachten

 • Beïnvloeden van lerarenopleiding gericht op curriculum en vormgeving van de opleiding die uitgaan van en voorbereiden op inclusief onderwijs

 

Nieuwe partners

 • Nieuwe partnerschappen ten behoeve van inclusief onderwijs

Download

Terug naar het overzicht