Illustratie van twee personen, ze houden een net vast. Boven het net, in de lucht, zweeft een kind dat pret heeft. Het net is een netwerk die samen hersenen vormen.

Expertise en lerend netwerk

Ambitie

Meer kennis en kunde ontwikkelen: dat doen we door scholing en door meer gebruik te maken van elkaars expertise in de dorpskernen. Die ontwikkelen zich tot een lerend netwerk. Kennis vanuit het gespecialiseerd onderwijs komt meer beschikbaar in reguliere scholen.

We organiseren vier expertiseteams die bestaan uit professionals van scholen en besturen die op specifieke terreinen samen kennis ontwikkelingen en delen met de dorpskernen. Denk aan het jonge kind, hoogbegaafdheid of het omgaan met opvallend gedrag.

De onderwijsondersteuners, onderwijsspecialisten en routebegeleiders van ons samenwerkingsverband ondersteunen teams niet alleen in de begeleiding van kinderen of groepen, maar ook in hun schoolontwikkeling. De website wordt een belangrijke kennisbron voor professionals in ons samenwerkingsverband.

Verhalen uit de praktijk

“Leren van gedrag vraagt in elk geval om een sterke pedagogische basis”

Januari 2024 “Leren van gedrag vraagt in elk geval om een sterke pedagogische basis” Kees Guijt heeft als adjunct-directeur de dagelijkse leiding op de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Sinds 1 september is hij ook projectleider Leren van Gedrag voor ons samenwerkingsverband. Enthousiast vertelt hij over zijn eerste maanden in die rol, waarin hij flink…

Schoolbezoek is een succesvolle sleutel voor kennisdeling

Oktober 2023 Schoolbezoek is een succesvolle sleutel voor kennisdeling In de kern Rijnsburg-Valkenburg ging de intensievere samenwerking tussen scholen prima van start. Wat maakt dat dit zo voortvarend gaat? Alles begint met ontmoeting en elkaar écht leren kennen, onderstrepen intern begeleider Rianne Doop van christelijke basisschool De Burcht in Valkenburg en directeur Yurien van Starkenburg…

Wat willen we bereiken?

We versterken de expertise-netwerkfunctie van het samenwerkingsverband

 • Expertise hebben we op 5 niveaus in samenhang, in beeld en in ontwikkeling:
  • School
  • Kern
  • Samenwerkingsverband
  • Regionaal (Holland Rijnland)
 • We organiseren regionale thematische expertise teams bestaande uit experts van scholen en besturen
 • Benutting van digitale middelen als expertisebron en ondersteuning van de expertise-netwerkfunctie
 • De kernen functioneren als lerend netwerk
 • We organiseren feedback vanuit onze prestaties en onze ontwikkeling als input voor ontwikkeling van onze expertise
 • Specialistische expertise komt meer beschikbaar binnen reguliere scholen

Download

Terug naar het overzicht