Oktober 2023

Schoolbezoek is een succesvolle sleutel voor kennisdeling

In de kern Rijnsburg-Valkenburg ging de intensievere samenwerking tussen scholen prima van start. Wat maakt dat dit zo voortvarend gaat? Alles begint met ontmoeting en elkaar écht leren kennen, onderstrepen intern begeleider Rianne Doop van christelijke basisschool De Burcht in Valkenburg en directeur Yurien van Starkenburg van de openbare basisschool De Verrekijker in Katwijk.

Rianne en Yurien

Een mooi en goed idee: meer samenwerking tussen scholen in je eigen omgeving. Toch is er in de drukke waan van de dag echt een aanjager nodig om meer buiten de eigen schoolmuren te kijken, merkten Rianne en Yurien vorig jaar. Al werd er ook wel eens gemopperd op de tijd die het kernenoverleg kost, toch bleek dat de motor voor meer samenwerking.

 

Elkaar makkelijker opzoeken

“Directeuren en intern begeleiders hebben elkaar afgelopen schooljaar zo’n vijf keer ontmoet”, vertelt Rianne, die voorzitter van de kernbijeenkomsten was. Door elkaar als professionals te leren kennen én elkaar te vertellen over de eigen school en expertise die in huis is, is het veel makkelijker geworden om elkaar op te zoeken. “Rekenspecialisten willen bijvoorbeeld geregeld samenkomen om hun kennis en praktijkervaringen uit te wisselen.”

 

Schoolbezoeken écht de moeite waard

Vertellen over een school is één ding, het onderwijs daar echt beleven maakt nog meer indruk. Yurien: “De scholentour die we deden, vond ik echt de moeite waard. Zo zie je écht wat scholen doen. Zo ben ik op bezoek geweest bij De Windvang voor speciaal basisonderwijs in Katwijk. Anderen ook bij de Duinpieper in Noordwijk, die onderwijs biedt aan kinderen met een verstandelijke beperking.”

 

Idee: time-in in plaats van time-out

Rianne: “Van zo’n scholenbezoek neem je altijd wat mee waar je iets aan hebt voor je eigen school, dat is zo fijn. Zo vond ik het mooi hoe De Verrekijker vanuit een positieve pedagogische aanpak een time-in-plek heeft in de klas in plaats van een time-out-plek ergens anders in de school. Als je nadenkt over inclusiever onderwijs, dan gaat het ook over dit soort dingen.”

 

Expertise breder op de kaart

Yurien vindt het op haar beurt mooi dat zij de expertise die haar team in huis heeft, beter op de kaart heeft kunnen zetten. “Wij zijn een basisschool, maar willen ook expertisecentrum zijn voor de hele regio. We hebben veel kennis over onder meer Nederlands als tweede taal en traumasensitief lesgeven, hoe je het onderwijs flexibeler organiseert en onze samenwerking met jeugdzorg kan wellicht ook inspireren. Die expertise delen we graag.”

 

Nu de leerkrachten

De kernbijeenkomsten gaan door. Rianne en Yurien gunnen het juist óók de leerkrachten om meer kennis te delen, zoals de rekenspecialisten nu al doen. Een gezamenlijk geplande studiedag is een mooi initiatief, maar is óók een uitdaging. Want met het huidige lerarentekort valt het niet altijd mee tijd vrij te maken terwijl iedereen dat wel belangrijk vindt. “Als directeur probeer ik dat wel echt mogelijk te maken”, benadrukt Yurien.

 

Elkaar met een open houding ontmoeten

Wat zijn nu de belangrijkste ingrediënten voor succesvolle samenwerking? Rianne: “We zijn er open in gegaan”, vindt Rianne. “In onze kern merk je niets van een concurrentiestrijd tussen scholen”, vult Yurien aan. “We zien elkaar als collega’s en daardoor is het onderlinge vertrouwen denk ik snel ontstaan.”

Yurien: “Bij elkaar kijken was echt leuk en waardevol, daarvoor weet je beter waarvoor je bij elkaar kunt aankloppen.” “Eens”, vindt Rianne. “Door ons bezoek aan De Windvang werd ik bijvoorbeeld ook bevestigd in wat wij als reguliere basisschool al doen om kinderen goede ondersteuning te bieden. We kunnen al meer dan we soms zelf denken.”

Rianne Doop is intern begeleider en remedial teacher in de middenbouw van Christelijke Basisschool De Burcht. De dorpsschool valt onder een zogenoemd ‘eenpitterbestuur’. De school heeft twee locaties in Valkenburg.

Yurien Starkenburg is directeur van obs De Verrekijker van Stichting Openbaar Basis Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Op deze school zitten kinderen van (uitgeprocedeerde) asielzoekers die wonen in het asielzoekerscentrum in Katwijk.